Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej w Samogoszczy rok szkolny 2018/19

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

 NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

                Przewodnicząca – Patrycja Procek

      Zastępca  – Aleksandra Kondej

                                                      Skarbnik -   Alicja Szeląg                 

   Kkoordynator sekcji rozrywkowej - Weronika Woźniak

      Koordynator sekcji dekoracyjnej - Angelika Choim

       Koordynator do spraw wolontariatu - Natalia Śmieciuch

 

                                      Opiekun Samorządu:

Pani Magdalena Pokorska

Pani Wioletta Krupa 

    

NA GÓRĘ