Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej w Samogoszczy rok szkolny 2017/18

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

                Przewodnicząca – Dominika Sitnik

      Zastępca  – Aleksandra Sękulska

                                                      Skarbnik -   Eliza Konopka                  

   Kkoordynator sekcji rozrywkowej - Angelika Cholewa

      Koordynator sekcji dekoracyjnej - Alicja Gliwka

       Koordynator do spraw wolontariatu - Patrycja Procek

 

                                      Opiekun Samorządu:

Pani Wioletta Krupa 

    

NA GÓRĘ