Kalendarz roku szkolnego 2017/18

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

1

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

 

 

4 września 2017r.

 

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. 2017, poz. 1603

 

2

Zimowa przerwa świąteczna

 

23-31grudnia 2017r.

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 1) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. 2017, poz. 1603

 

3

Ferie zimowe

15-28 stycznia 2018r.

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. 2017, poz. 1603

 

4

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca -3 kwietnia 2018r.

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. 2017, poz. 1603

 

5

Egzamin gimnazjalny:

  • część humanistyczna

 

  • część matematyczno-przyrodnicza

 

  • część z języka obcego nowożytnego

 

Dodatkowy termin

 

18 kwietnia 2018r.

 

19 kwietnia 2018r.

 

20 kwietnia 2018r.

 

5-4-6 czerwca 2018r.

 

podstawa prawna:

art.9a ust.2 pkt. 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty –Dz. U z 2015r. poz. 2156 z późn. zm

 

6

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

22 czerwca 2018r.

 

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. 2017, poz. 1603

 

7

 

Ferie letnie

23 czerwca-31 sierpnia 2018r.

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. 2017, poz. 1603

NA GÓRĘ