Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Samogoszczy rok szkolny 2017/18

 

RADA RODZICÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SAMOGOSZCZY ROK SZKOLNY 2017/18

 

Przewodnicząca -  Jolanta Różańska

Z-ca przewodniczącego – Małgorzata Łysoniewska

Skarbnik – Marzena Kalbarczyk - Zychora

Sekretarz – Marta Kopik-Czerwińska

 

Komisja rewizyjna:

Monika Bonecka

Barbara Przyczka

Renata Granis

 


 

NA GÓRĘ